Indienen van uw belastingaangiftes

Iedere ondernemer is belastingplichtig. Veel personen zien op tegen alle belastingaangiftes die zij dienen te regelen, zoals omzetbelasting, loonbelasting, vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting. Om deze reden zien velen van het ondernemerschap af en dat is jammer.

Inderdaad: het op een juiste manier verzorgen van deze aangiftes is een hele uitdaging. De Belastingdienst is erg stipt als het gaat om het tijdstip van indienen en betalen. Deze zaken dienen professioneel en goed gecoördineerd te verlopen. Afspraken over het aanleveren van de juiste gegevens en het tijdig indienen van de aangiftes zullen duidelijk en helder dienen te worden gemaakt.

Care Fullservices kan u hierbij van dienst zijn!

Sommige aangiftes zou u zelf kunnen verzorgen, zoals de aangifte omzetbelasting. Wij kunnen u helpen om deze aangiftes op te opstellen en wij controleren de juistheid ervan. Als u er even niet uitkomt, kunt u altijd contact met ons opnemen zodat wij u verder kunnen helpen. Wij kunnen deze aangiftes uiteraard ook voor u indienen aan de hand van uw boekhouding.

Andere aangiftes zijn ingewikkelder, zoals de aangifte inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Aan de hand van de jaarrekening stellen wij deze aangiftes voor u op en brengen wij deze in concept uit. Deze aangiftes zullen wij eerst met u bespreken, zodat u precies weet welke belastingaanslag u kunt verwachten. Op basis van de voorlopige tussentijdse financiële overzichten verhogen of verlagen we indien noodzakelijk de voorlopige aanslagen voor het nieuwe boekjaar.

Op deze manier zijn uw belastingzaken altijd juist en op tijd geregeld en weet u precies waar u aan toe bent!