Verzorgen van uw salarisadministratie

Iedere ondernemer bereikt een nieuwe mijlpaal als hij voor het eerst personeel aan gaat nemen. Plotseling verandert er een heleboel: werkzaamheden die hij vroeger zelf verrichtte worden nu door zijn personeel verricht, hij zal zijn personeel moeten aansturen en begeleiden en er dient een salarisadministratie te worden gevoerd.

Loonstrookjes dienen te worden gemaakt, loonheffingen en eventuele pensioenpremies dienen te worden ingehouden en afgedragen en eventueel dient er jaarlijks een opgaaf te worden gezonden naar het pensioenfonds. Wie gaat deze zaken voor u verzorgen?

Care Fullservices kan u hierbij van dienst zijn!


Wij verzorgen de volledige loonadministratie voor u. Wij verzorgen iedere maand overzichtelijke loonstroken, verzorgen de jaarlijkse opgaven aan het pensioenfonds, verzorgen de periodieke aangiftes loonheffingen, controleren de voorschotnota’s van het pensioenfonds en houden indien u dat wenst de vakantiedagen voor uw personeel bij.

Wij kunnen voor u uitrekenen hoeveel een nieuw personeelslid eventueel zal gaan kosten en hoeveel hij netto per maand zal gaan verdienen. Indien u een nieuw personeelslid in dienst neemt, geven wij dat door aan de diverse instanties. Kortom: ook uw salarisadministratie is bij ons in vertrouwde handen!