Meer service

Veel ondernemers hebben het gevoel dat zij achter hun accountants- of administratiekantoor moeten aanlopen. Het initiatief ligt te vaak bij de ondernemer en te weinig bij de accountant/administrateur.

Onze doelstelling is precies andersom: wij willen niet afwachten: wij willen het initiatief nemen. Wij willen actief betrokken zijn bij onze cliënten en hun ondernemerschap en zullen daarom ook direct contact opnemen als daar een goede aanleiding toe bestaat. Vandaar ook onze naam: Care Fullservices, oftewel meer service, meer zorg!