Opstellen van uw jaarrekeningen

Iedere ondernemer is verplicht om een jaarrekening op te (laten) stellen. Hierin hebben u en derden (banken, verzekeraars, de Belastingdienst etc.) inzicht in de bezittingen en schulden van uw onderneming en in de behaalde resultaten over de afgelopen boekjaren.

Indien u een financiering wilt afsluiten bij een bank zal men om een jaarrekening vragen. Als de Belastingdienst vragen voor u heeft, zal men om een jaarrekening vragen.

Veel ondernemers hebben er echter moeite mee om een jaarrekening te “lezen”. Zij hebben behoefte aan een partij die een duidelijke jaarrekening voor hen opstelt en deze op een heldere manier punt voor punt met hen bespreekt.

Care Fullservices kan u hierbij van dienst zijn!

Aan de hand van uw boekhouding stellen wij deze jaarrekening eerst in concept op en lichten die in een jaarlijks gesprek op een duidelijke manier aan u toe. Tevens bespreken wij met u waar financiële instellingen zoals banken op letten en welke fiscale gevolgen er aan uw jaarrekening kleven. Vervolgens sturen wij u een definitief exemplaar van de jaarrekening toe (of meerdere exemplaren als u daar prijs op stelt).

Aan de hand van de jaarrekening worden de belastingaangiftes ingediend en kunnen er tussentijdse financiële overzichten worden opgesteld.