Opstellen van uw financiele overzichten

Alle ondernemers komen op enig moment in het jaar hun resultaat over het voorgaande jaar te weten, namelijk als ze de jaarrekening over dat jaar ontvangen of uiterlijk als ze de belastingaangifte (laten) opstellen. Voor velen is dit moment erg laat en is de informatie niet meer zo relevant: ze zijn ondertussen al verschillende maanden verder in het nieuwe jaar.

Veel ondernemers zijn daarom gebaat bij een constantere en recentere informatiestroom, waarbij er vragen kunnen worden beantwoord als:

  • Hoe is mijn resultaat over het afgelopen kwartaal vergeleken met het kwartaal ervoor?
  • Hoe is mijn resultaat over het afgelopen kwartaal vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar?
  • Hoeveel winst zal ik waarschijnlijk gaan maken dit jaar?
  • Hoeveel belasting zal ik dan dienen te betalen?
  • Is mijn voorlopige belastingaanslag voor dit jaar niet de hoog? of te laag?

Om ook tussentijds goed geïnformeerd te zijn, dient u over overzichtelijke financiële gegevens te beschikken.

Care Fullservices kan u hierbij van dienst zijn!

Wij stellen na afloop van iedere periode (maand, kwartaal en/of halfjaar) aan de hand van uw boekhouding tussentijdse overzichten op. Hierdoor heeft u in één oogopslag op één A4-tje inzicht in uw tussentijdse resultaat. U kunt heel eenvoudig een prognose maken van de opbrengsten én de kosten die u waarschijnlijk in de rest van het jaar zult gaan maken. U kunt heel eenvoudig uw resultaten vergelijken met andere periodes, zowel van dit jaar als van voorgaande jaren.

Aan de hand van deze tussentijdse overzichten kunnen wij beoordelen of uw voorlopige belastingaanslag juist is opgelegd. Indien noodzakelijk kunnen wij deze verhogen dan wel verlagen. En indien u bijvoorbeeld een financiering bij de bank nodig hebt, zal men zeker prijs stellen op recent cijfermateriaal.

Als we de jaarrekening en uw belastingaangifte met u bespreken, zullen deze cijfers noodzakelijk zijn om u een goed inzicht te geven in de toekomst en groei van uw onderneming.